connecting...
FMP Point

FMP Point คืออะไร?

FMP Point คือ โครงการสะสมคะแนนส่วนลดสำหรับสมาชิก www.feedmeplease.com

ทำอย่างไรจึงจะได้ FMP Point?

ท่านลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ www.feedmeplease.com จะได้รับ FMP Point เมื่อทำการซื้อสินค้าเองทาง Online ผ่านระบบที่ www.feedmeplease.com และชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้น โดยจะ ได้รับ 1 คะแนน ต่อราคาสินค้าที่ซื้อทุก 100 บาท* โดยคะแนนที่ได้จะสะสมไว้สำหรับเลือกใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป

* การคิดจะคิดจากราคาสินค้าแยกชิ้น โดยจะไม่ได้คิดจากราคารวมทั้งหมด
* คะแนนสะสม FMP Point ที่ได้รับจากแต่ละรายการสั่งซื้อใหม่ จะใช้เป็นส่วนลดได้ต่อเมื่อรายการสั่งซื้อดังกล่าวได้รับการจัดส่งแล้ว

ต้องการใช้ FMP Point ต้องทำอย่างไร?

ท่านลูกค้าสามารถเลือกใช้ FMP Point ที่มี เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ โดยระบบของ www.feedmeplease.com จะมีช่องให้ลูกค้ากรอกจำนวนคะแนน FMP Point ที่ต้องการใช้ในหน้า "ตรวจสอบและยืนยันรายการสั่งซื้อ"โดย FMP Point 1 คะแนน จะมีค่าเป็นส่วนลด 1 บาท

FMP Point มีอายุหรือไม่?

มี FMP Point แต่ละคะแนน จะมีอายุ 1 ปีหลังจากวันที่ได้รับคะแนน